Weidemelk

Statement naar aanleiding van campagne Wakker Dier

Onlangs is stichting Wakker Dier gestart met een campagne over het gebruik van weidemelk bij de productie van kaas in het kader van het welzijn van de koe. In deze campagne wordt gemeld dat producenten van kaas nog te veel gebruik maken van melk die niet aan de criteria van weidemelk voldoet. Ook wordt gesteld dat deze melk wordt gebruikt bij de productie van Leerdammer kaas.

De Bel Groep in Nederland, waartoe onder andere Leerdammer kaas behoort, erkent het belang van weidegang.

Duurzaamheid heeft binnen de Bel Groep en bij de productie van al onze producten, waaronder Leerdammer kaas, al jaren de volle aandacht. Dierwelzijn en weidegang zijn binnen ons duurzaamheidsbeleid een belangrijk onderdeel. Inmiddels weidt een ruime meerderheid – namelijk meer dan 75% - van de bij Bel Groep aangesloten zelfstandige melkveehouders hun melkkoeien – in 2012 was dit aandeel 72%.

De bij de Bel Groep in Nederland aangesloten melkveehouders krijgen een additionele vergoeding wanneer zij weidegang toepassen. Daarnaast levert de Bel Groep ook een bijdrage aan de collectieve inspanningen binnen de Duurzame Zuivelketen, waarvan wij als lid van de Nederlandse Zuivel Organisatie deel uitmaken.

Via bovenstaande initiatieven beogen wij een positieve bijdrage te leveren aan het vergroten van het aantal bij de Bel Groep aangesloten melkveehouders in Nederland die gebruik maken van weidegang. De Bel Groep zal zich hiervoor blijven inzetten.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar http://www.belgroup.nl/duurzaam